Transporti

KOSOVË

Transporti për të gjitha produktet me vlerë mbi 20 €, është falas.

Transporti për produktet nën vlerën 20 €, është 2 €.

Transporti në tërë territorin e Republikës së Kosovës bëhet brenda 24 ore.

SHQIPËRI / MAQEDONI

Transporti në tërë territorin e Shqipërisë / Maqedonisë arrin brenda 7 ditëve dhe ka vlerë fikse prej 5 €.

Nature